Pikachu nội trợ là một game mô phỏng theo thể loại game xếp hình Pikachu, với những đồ vật nội trợ rất dễ thương.

pikachu-noi-tro
Hãy thật nhanh tay và nhanh mắt để ghi điểm các bạn nhé.

Bấm  để lựa chọn hai hình giống nhau để ghi điểm.

Trường hợp ghi được điểm: 

Trường hợp không ghi được điểm: