Dù bạn dùng điện thoại dung lượng lớn nhưng có nhiều nguyên nhân khiến máy đơ, chậm. Một số ứng dụng miễn phí khiến điện thoại iphone 6s bị chậm, các ứng dụng thường chúng được thiết kế không tương thích hoàn toàn với iphone.

iphone-6s

iPhone 6s điện thoại hiệu qua đa nhiệm khi có khả năng quản lý bộ nhớ với các ứng dụng đang chạy ổn định. Điều này có nghĩa là người dùng không cần phải thoát các ứng dụng nữa mà không ảnh hưởng đến hiệu năng của iPhone và iPad.

Những ai dùng thiết bị iPhone 6s plus đài loan có thể xử lí lúc vẫn bị đơ và chậm. Điều này có thể không xảy ra thường xuyên, do khả năng quản lý ứng dụng tuyệt vời của iOS, nhưng nó vẫn xảy ra. Một cách duy nhất được cho là có thể điều trị vấn đề thiết bị iOS bị đơ là khởi động lại máy.

Làm thế nào giải phóng ram mà không reset máy:

1. Mở khoá màn hình thiết bị iOS

2. Giữ nguồn đến khi xuất hiện dòng chữ “Slide to power off”

3. Thả ngón tay giữ nút nguồn và chuyển sang giữ nút Home khoảng 5 giây. Sau đó, điện thoại sẽ trở về màn hình ứng dụng và lúc đó thì bộ nhớ RAM của iPhone 6s plus dai loan loai 1 được giải phóng.

Giải phóng khá nhiều RAM và gánh nặng xử lý cho CPU với cách đơn giản trên, giúp iPhone chạy nhanh hơn đáng kể. Thực hiện trên màn hình home iPhone loại 1 tải lại và các ứng dụng mở gần đây trên màn hình, khi bấm vào chúng cũng sẽ tải lại.